انتظارهای طولانی برای رسیدن آمبولانس گاهی با مرگ بیمار همراه می‌شود