تجمع در تورنتو در اعتراض به اعدام محمد قبادلو

تجمع در تورنتو در اعتراض به اعدام محمد قبادلو

در این ویدئو گوشه‌ای از این تجمع را که به دعوت فعالان سیاسی و حقوق بشری ایرانی در تورنتو برگزار شد، می‌بینید.

 

 

تجمعی در اعتراض به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴، در تورنتو برگزار شد.

در این ویدئو گوشه‌ای از این تجمع را که به دعوت فعالان سیاسی و حقوق بشری ایرانی در تورنتو برگزار شد، می‌بینید:

شب پیش از آن، ۲۲ ژانویه، نیز در سرمای زیر صفر درجه در میدان مل لسمن، تجمع اعتراضی در اعتراض به اعدام محمد قبادلو برگزار شده بود.

این تجمعات اعتراضی در تورنتو در ادامه کمپین «هفته اعتراض علیه اعدام در ایران» برگزار شد و در آن نسبت به خشونت جمهوری اسلامی و ماهیت آن در حذف مخالفان، سرکوب و اعدام آنها اعتراض شد.

ارسال نظرات