کانادا از مهاجرپذیرترین کشورهاست اما متقاضیان صبور می‌طلبد

یک کارمند فدرال برای بازکردن هر فایل ۲۰ ماه وقت نیاز دارد

کانادا از مهاجرپذیرترین کشورهاست اما متقاضیان صبور می‌طلبد

درست است که کانادا در بحث مهاجرت و پناهندگی به افرادی که در کشورهای خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، از جمله پذیراترین کشورهای جهان است اما مهاجران و پناهندگان هم برای آمدن به کانادا باید صبر ایوب داشته باشند.

درست است که کانادا در بحث مهاجرت و پناهندگی به افرادی که در کشورهای خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، از جمله پذیراترین کشورهای جهان است اما مهاجران و پناهندگان هم برای آمدن به کانادا باید صبر ایوب داشته باشند.

بر اساس گزارش جدیدی که از طرف حسابرس کل کانادا (وظیفه او تسهیل کنترل پارلمان بر وجوه و دارایی‌های عمومی کشور است) روز پنجشنبه به پارلمان ارائه شد، زمان رسیدگی به درخواست‌های اقامت دایم برای پناهندگان تا پایان سال ۲۰۲۲ به طور میانگین ۳ سال بود. اما قسمت بدتر ماجرا این است که به طور متوسط ۲۰ ماه طول می‌کشد تا یک کارمند فدرال پس از دریافت یک پرونده، آن را باز کند.

کارن هوگان، حسابرس کل کانادا، می‌گوید: «در پایان سال ۲۰۲۲، حدود ۹۹ هزار درخواست ارائه شده از طرف پناهندگان، در انتظار رسیدگی بود و بسیاری از این متقاضیان سال‌ها باید منتظر رسیدگی و گرفتن پاسخ خود باشند».

به لطف استخدام نیروهای جدید، اداره مهاجرت موفق شده زمان رسیدگی به بسیاری از برنامه‌ها را به جز برای پناهندگان کاهش دهد. با این حال، این وزارتخانه برای رعایت زمان انتظار با استانداردهای خود در خصوص همه مهاجران چه در مقوله اقتصادی، چه الحاق مجدد خانواده و چه در مورد پناهندگان، بسیار فاصله دارد.

در مورد پناهندگان اما شرایط بدتر است و این وزارت بر خلاف مقررات خود، هنوز یک استاندارد رسمی برای زمان انتظار رسیدگی تعیین نکرده و در این زمینه فقط استاندارد غیر رسمی دارد که یکساله است.

یکی دیگر از مشکلات، عادت بد وزارت مهاجرت کاناداست که مقررات خاص خودش را هم در خصوص رسیدگی به درخواست‌ها بر اساس اولویت زمانی دریافت درخواست‌ها نادیده می‌گیرد.

کارکنان ارشد وزارت به حسابرس کل توضیح داده‌اند که این وزارتخانه برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه مهاجرتی دولت ترودو مجبور شده این مقررات را نادیده بگیرد. به عبارت دیگر، عامل اصلی گرفتاری وزارت مهاجرت کانادا خود خودش است.

در بسیاری از موارد بررسی پرونده‌ها آنقدر طول می‌کشد که فرم‌های متقاضی منقضی می‌شود.

در گزارش حسابرس کل آمده است: «در بیش از یک سوم درخواست‌های معوقه‌ای که بررسی شد، متوجه شدیم که مدت اعتبار معاینات پزشکی به پایان رسیده است.»

منبع

 

ارسال نظرات