جایزه کانادایی به مهدی کاشانی، نویسنده‌ی تورنتویی می‌رسد؟

مهدی م.کاشانی، نویسنده ایرانی ساکن تورنتو است.

به گزارش سی.بی.سی او به تازگی در فهرست نهایی جایزه داستان کوتاه Commonwealth قرار گرفته است.

نام داستان او:  So Long, Gregor

موضوع: یک پدر مطلقه که از هر فرصتی برای پیوند با پسر خردسالش استفاده می‌کند، حتی به قیمت اینکه سوسکی را به دام بیاندازند و او را گرگور سامسا صدا کند.

شمارش معکوس برای اعلام نتایج برندگان منطقه‌ای کامن ولث (۱۷ ماه مه) شروع شده است.

ارسال نظرات