زن کبکی مبتلابه لایم در ۳۰ سالگی با مرگ آسان به زندگی‌اش پایان داد