جشنواره بهاری انجمن خانه ایران در مونترال؛ یکشنبه ۲۶مارس

جشنواره بهاری انجمن خانه ایران در مونترال؛ یکشنبه ۲۶مارس

انجمن خانه ایران در نهمین سال تأسیسش، یکشنبه ۲۶ مارس با نام آزادی خواهان ایران زمین به استقبال بهار می‌رود.

به گزارش هفته، انجمن خانه ایران مطابق سال‌های قبل جشنواره بهاری برگزار می‌کند.

در متن فراخوان این انجمن برای دعوت از ایرانیان ساکن مونترال به این برنامه آمده است: «شاهنامه از نوروز به نام جشن رهایی شهرناز و ارنواز از دست ضحاک با کمک فریدون و کاوه آهنگر می‌گوید.

امسال، نوروزمان، روزنه روشنی است که نور به آزادی می‌تاباند. به نام مهسا، به نام نیکا و به نام همه آزادی‌خواهان ایران‌زمین!

امسال نوروز، محل همبستگی همه ماست! در کنار هم گرد سفره بزرگ هفت‌سین در مرکز شهر مونترال گرد هم خواهیم آمد؛ به نام زن، زندگی، آزادی!

نوروز ایران خانم، همواره پیروز بوده است!»

 

زمان: یکشنبه ۲۶ مارس ساعت ۱۴:۳۰

مکان: Place des Festivals

185 Ste_Catherine,Ouest

Place des Arts

ارسال نظرات