گردهمایی بزرگ ۱۱ فوریه و دودستگی در صفوف راهپیمایان

به امید وحدت بیشتر برای ایران در رویدادهای آینده

گردهمایی بزرگ ۱۱ فوریه و دودستگی در صفوف راهپیمایان

ایرانیان مونترال در یک همبستگی جهانی همگام با سایر شهرها در دنیا در روز ۱۱ فوریه برابر با ۲۲ بهمن راهپیمایی و مقابل کنسولگری امریکا تجمع کردند. بسیاری از آنها امروز را آغاز پایان جمهوری اسلامی عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار هفته، ایرانیان مونترال در راستای همبستگی با مردم ایران هم راستا با فراخوان سراسری راهپیمایی که در شهرهای مختلف جهان برگزار شد با فریادهای آزادی خواهانه بر ضد جمهوری اسلامی، بعد از یک راهپیمایی کوتاه مقابل کنسولگری امریکا در خیابان سنت کترین تجمع کردند.

در این رویداد با تعدادی از ایرانیان و کانادایی‌های حاضر در راهپیمایی گفتگو کردیم. یکی از آنها به خبرنگار هفته گفت که برنامه امروز به واقع آغاز پایان جمهوری اسلامی است. شرکت کننده دیگری از تاثیر وحدت بخش نشست دیروز دانشگاه جرج تاون بر همگرایی ایران گفت و اشاره کرد این نشست بر حضور یک‌پارچه ایرانیان سراسر جهان در گردهمایی امروز تاثیر داشته است.

یک شرکت کننده کانادایی نیز به هفته گفت که از حضور و حمایتش از ایرانیان و انقلاب زن، زندگی، آزادی خوشحال است.  

علی‌رغم آنکه در نشست روز جمعه ۱۰ فوریه شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی و گلشیفته فراهانی در دانشگاه جرج تاون بر وحدت حداکثری و تمرکز بر مبارزه با جمهوری اسلامی تاکید شد اما در بخشی از راهپیمایی امروز شعارهایی سر داده شد که در نهایت بخشی از حاضران تصمیم گرفتند راهپیمایی اعتراضی خود را به شکل متفاوتی ادامه دهند.

همان‌طور که بسیاری از حاضران در این رویداد اشاره کردند چهره‌های حاضر در نشست روز گذشته دانشگاه جرج تاون تاکید داشتند که امروز زمان تمرکز بر مباحث و شعار به نفع هیچ نظام جایگزینی نیست و  اینگونه مباحث را می‌توان پس از پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی در ایران و با تکیه بر رای همه مردم پیش برد.

ارسال نظرات