تورنتو

کورترین نقاط متروی تورنتو هم اینترنت دارند!

همه مسافران متروی تورنتو، از سوم اکتبر می‌توانند از خدمات تلفن‌همراه استفاده کنند. فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر فدرال نوآوری، علم و صنعت کانادا با اعلام این خبر گفت: «این الزام دولت فدرال موجب خواهد شد که مسافران مترو بتوانند در تونل‌ها و آن بخش از مسیرهای مترو که تحت‌پوشش شرکت‌های مخابراتی نبود، از خدمات مکالمه و اینترنت استفاده کنند.»