تورنتو

مایکل پارسا وزیر امور کودکان و خدمات اجتماعی انتاریو شد

مایکل پارسا، نماینده‌ی ایرانی‌تبار آرورا-اوک‌ریجز-ریچموندهیل، با فرمان نخست‌وزیر استان انتاریو، داگ فورد، به عنوان وزیر امور کودکان و خدمات اجتماعی این استان منصوب شد.