مهاجرت 187 خبر

ایرانی‌ها با اوکراینی‌های جنگ‌زده در راه؛ موج جدید پناهندگی ایرانیان

اوکراینی‌ها که جنگ خانه و زندگی‌شان را دریده؛ به لهستان پناهنده می‌شوند و برخی از ایرانی‌ها در این شرایط سخت و وحشتناک به اوکراین می‌روند تا از آنجا خودشان را به لهستان برسانند؛ کشوری که مرزهایش را به روی جنگ‌زدگان و آوارگان اوکراینی بازکرده است. خبر عجیبی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی؛ بحث‌های زیادی راه انداخته و هرچند باور آن سخت اما گویا چنین مواردی در جریان است.