اداره دارایی کانادا 1 خبر

اداره‌ی مالیات کانادا ۴۵۸ میلیون دلار یارانه‌ی دستمزد همه‌گیری را پس می‌گیرد

اداره‌ی دارایی کانادا ۴۵۸ میلیون دلار از وجوه پرداخت‌شده به کارفرمایان از طریق برنامه‌ی یارانه‌ی دستمزد در دوران همه‌گیری را درنتیجه‌ی فرآیند حسابرسی رد یا تعدیل کرده است.