کارگران خارجی موقت در کبک برای تمدید مجوز خود باید فرانسوی بلد باشند

کارگران خارجی موقت در کبک برای تمدید مجوز خود باید فرانسوی بلد باشند

دولت کبک تمدید مجوز کار کارگران خارجی در استان را به یادگیری زبان فرانسوی گره زده و قصد دارد از این پس تمدید مجوز کارگران خارجی در استان را به دانستن سطح مشخصی از زبان فرانسوی منوط کند.

منابع آگاه در دولت می‌گویند مهاجرانی که در حال حاضر به لطف مجوز کار موقت خود در کبک حضور دارند، پس از سه سال که درخواست تمدید مجوز را ارائه می‌کنند، باید سطحی از تسلط به زبان فرانسوی را نه به صورت کتبی بلکه شفاهی نشان دهند تا با درخواست آن‌ها موافقت شود.

اولین بار است که دولت کبک چنین شرط الزام آوری را برای تمدید مجوز کار کارگران خارجی تعیین می‌کند. ماه گذشته ژورنال دو مونرئال فاش کرد که دولت لوگو قصد دارد الزامات زبانی را برای پذیرش کارگران و دانشجویان خارجی اعمال کند.

امکان اتخاذ چنین تدبیری در ماه‌های اخیر موضوع بحث‌های شدیدی در هیئت وزیران بوده است. برخی معتقدند جلوگیری از افول بیشتر زبان فرانسوی بدون اتخاذ چنین تصمیم غیرممکن است اما برخی دیگر نگران پیامدهای این تصمیم بر تشدید کمبود نیروی کار در استان هستند.

انتشار داده‌های جدید اداره آمار کانادا مبنی بر این که در حال حاضر ۴۷۰۹۷۶ مهاجر موقت در همه مقوله‌ها در استان وجود دارد، دولت را آشکارا تحت تاثیر قرار داده است. از این تعداد، ۲۰۰۵۲۲ نفر یا تحت پوشش برنامه کارگران خارجی موقت PTET (تحت کنترل کبک)، یا تحت پوشش برنامه تحرک بین المللی PMI (تحت کنترل اتاوا) هستند.

شرط دانستن زبان فرانسوی برای تمدید مجوز کار، فقط برای افرادی اعمال می‌شود که دارای مجوز کار موقت خارجی (PTET) هستند. طبق آمار اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، تا ۳۱ دسامبر گذشته ۳۵۱۸۰ نفر به لطف این برنامه در کبک کار و زندگی می‌کردند.

این تدبیر در حال حاضر بر وضعیت اقامت و تحصیل دانشجویان خارجی در کبک تأثیر نخواهد گذاشت. نیازی به گفتن نیست که دولت کبک بر همه دانشجویان خارجی در استان کنترل ندارد، زیرا بخش بزرگی از آنان منحصرا تحت مسئولیت اتاوا هستند.

بر اساس اطلاعاتی که ژورنال دو مونرئال به دست آورده، این تغییر (منوط کردن تمدید مجوز کارگران خارجی به آشنایی با زبان فرانسوی) در چارچوب طرح وزیر زبان فرانسوی ژان فرانسوا روبرژ، نیز که اواخر پاییز امسال رونمایی خواهد شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قرار است این تدبیر همزمان با برنامه چندساله مهاجرت به کبک برای دوره ۲۰۲۷-۲۰۲۴ که روز چهارشنبه توسط کریستین فرشت وزیر مهاجرت ارائه خواهد شد، اعلام گردد.

در چارچوب رایزنی‌ها در مورد برنامه‌ریزی مهاجرت به کبک، بونوا دوبروی کمیسر زبان فرانسوی نیز با تاکید بر این که زبان انگلیسی در میان کارگران موقت به سرعت در حال رشد است، به دولت پیشنهاد کرده که نسبت دارندگان مجوز موقت در استان را که زبان فرانسوی نمی‌دانند، کاهش دهد.

منبع

ارسال نظرات