کانادا در سال ۲۰۲۶ هم نیم میلیون نفر مهاجر می‌پذیرد

کانادا در سال ۲۰۲۶ هم نیم میلیون نفر مهاجر می‌پذیرد

برنامه‌ها نشان می‌دهد که اهداف برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۴۸۵ هزار و ۵۰۰ هزار نفر خواهد بود.

مارک میلر، وزیر مهاجرت، روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت فدرال قصد دارد در سال ۲۰۲۶، در واکنش به بحران مسکن و دیگر مسائل، تعداد ساکنان دائمی جدید کانادا را در رقم ۵۰۰ هزار نفر ثابت نگه دارد.

به گزارش هفته و به نقل از «سی‌تی‌وی»، برنامه‌ها نشان می‌دهد که اهداف برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۴۸۵ هزار و ۵۰۰ هزار نفر خواهد بود.

لیبرال‌ها در چند سال گذشته مهاجرپذیری را افزایش داده‌اند و از رکوردهای تعداد اقامت دائم پذیرش شده در یک سال در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فراتر رفته‌اند.

این افزایش دولت را با فشار بیشتری برای رفع کمبود مسکن در دسترس و مقرون به صرفه مواجه کرده است.

میلر در کنفرانس مطبوعاتی گفت که این نگرانی‌ها در مقابل کمک‌های مهاجران به رشد اقتصادی و بازار کار کانادا تعدیل می‌شود.

او گفت که این سطوح مهاجرت به تنظیم سرعت رشد اقتصادی و جمعیت کانادا کمک می‌کند و در عین حال تاثیر آن را بر سیستم‌های حیاتی مانند زیرساخت‌ها و مسکن تعدیل می‌کند.

میلر خاطرنشان کرد که افزایش تعداد ساکنان دائمی جدید تقاضای متناسبی برای مسکن ایجاد نمی‌کند و هدف از تثبیت برای سال ۲۰۲۶ هم این است که برای درک تأثیر واقعی این مسئله زمان بگذاریم.

میلر گفت که کانادایی‌ها بیگانه‌هراس نیستند، اما از ما می‌خواهند که کمی سازماندهی کنیم.

انتظار می‌رود اکثریت ساکنان دائمی جدید به عنوان بخشی از جریان‌های اقتصادی تحت طرحی که به تازگی ارائه شده است، مهاجرت کنند.

منبع

ارسال نظرات