افزایش بی‌سابقه شمار کبکی‌های در انتظار ملاقات با پزشک متخصص