گفتگوی هفته با تعدادی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۲۰ مه:

دنیا صدای ما را شنیده است، وقت آن رسیده موثرتر عمل کنیم

شنبه ۲۰ مه، ایرانیان مونترال همراستا با سایر شهرهای جهان برای اعتراض به اعدام‌ها در ایران از سر در دانشگاه مک‌گیل تا پلاس دو کانادا راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرنگار هفته، ایرانیان همچون ماه‌های گذشته با شعارهای خود خیابان‌های مرکز شهر مونترال را به لرزه در آوردند و به اعدام‌ سعید، مجید، صالح و دیگر اعدام‌های ماه‌های اخیر و سرکوب جاری در ایران واکنش نشان دادند.

در این رویداد با تعدادی از ایرانیان حاضر در راهپیمایی گفتگو کردیم.

یکی از شرکت کنندگان به خبرنگار هفته گفت: «دنیا دیگر صدای ما را شنیده است اکنون وقت آن رسیده به جای حرکت‌های نمادین موثرتر عمل کنیم.»

شرکت کننده دیگر در حالی که بغض در گلو داشت گفت: «من مادرم، و هر لحظه که خودم را جای مادرانی که عزیزانشان را از دست داده‌اند می‌گذارم در دلم از خداوند برایشان صبر آرزو می‌کنم.»

دو شرکت کننده غیر ایرانی دیگر از اوکا که صرفا برای حضور در راهپیمایی ایرانیان در این برنامه شرکت داشتند با پیام ابراز تاسفشان از آنچه در ایران می‌گذرد و البته شنیدن خبر اعدام‌ها، با مردم ایران همدردی کردند و خواستار توقف آن شدند.

ارسال نظرات