آغوش رایگان «آتنا بارفروشی» در مونترال

آغوش رایگان «آتنا بارفروشی» در مونترال

امروز آتنا بارفروشی فعال اجتماعی ساکن مونترال، برای چند ساعت با برنامه «آغوش آزادی» در مرکز شهر مونترال توجه عابرین را به جنایت‌های جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته و قتل کودکان ایران جلب کرد.

به گزارش خبرنگار هفته آتنا بارفروشی سرآشپز خصوصی در مونترال است. علاقه به فعالیت‌های اجتماعی در او انگیزه‌ای شد جهت شناساندن فرهنگ و غذاهای ایرانی برای غیر‌ایرانی‌های مونترال. او در مصاحبه‌ای که با سایت سی تی وی داشته، ریشه غذاهای رنگی که می‌پزد را کودکی و خاطراتش عنوان کرده است. او در این سال‌ها افراد زیادی را از فرهنگ‌های مختلف دور یک میز جمع کرده و آنها را با غذاهای ایرانی آشنا کرده است.

آتنا با اشاره به اینکه تا کنون در تمام تجمع‌های اعتراضی مونترال شرکت کرده است، از این گفت که در تجمع روز یکشنبه، دیدن انبوه عابران پیاده در خیابان‌های مرکز شهر او را به فکر اجرای این برنامه در خیابان‌های شلوغ مرکز شهر انداخت.

گفتگوی خبرنگار هفته با آتنا بارفروشی را در ویدئوی همین پست ببینید. او می‌گوید به نوبه خودش تلاش می‌کند نسل آینده در ایران زندگی بهتری داشته باشد.

ارسال نظرات