اخبار کانادا 1,224 خبر

۵ لابیرنت زیبا در اطراف مونترال

آغاز ماه اوت همیشه با ورود ذرت آبدار کبکی به فروشگاه‌های مواد غذایی و بازارهای محلی همراه می‌شود و این بدان معنی است که چند هزارتوی ذرت در استان درهای خود را به روی گردشگرانی باز می‌کنند که فارغ از سن و سالشان به دنبال تفریح، شادی و هیجان هستند.