در هر منطقه کبک برای تأمین اجاره‌خانه چند ساعت باید در هفته کار کنیم؟

در هر منطقه کبک برای تأمین اجاره‌خانه چند ساعت باید در هفته کار کنیم؟

در شهرهای مختلف کبک، یک کارگر با حداقل دستمزد باید چند ساعت در هفته کار کند تا بتواند اجاره‌خانه خود را بپردازد. شاید تعجب کنید اگر بدانید که تقریباً در همه شهرهای کبک، یک فرد مجرد برای گذران زندگی خود باید ساعات زیادی اضافه‌کاری کند.

به گزارش هفته، به نقل از پایگاه اینترنتی ۲۴ ساعت (24heures. ca)، برای محاسبه میزان کار هفتگی یک کارگر با حداقل حقوق در هر شهر به‌منظور تأمین اجاره‌خانه، میانگین اجاره یک واحد دوخوابه را در اکتبر سال ۲۰۲۲ که شرکت وام‌های رهنی و مسکن کانادا در تازه‌ترین گزارش خود درباره بازار اجاره مسکن منتشر کرده است، مبنا قرار داده‌ایم.

همچنین در این محاسبه درآمد یک فرد مجرد با حداقل دستمزد ۱۴.۲۵ دلار در ساعت را که اکتبر سال ۲۰۲۲ رایج بود، مدنظر قرار داده‌ایم. اما لازم به یادآوری است که طبق تصمیم دولت کبک، حداقل دستمزد ساعتی در استان از اول مه آینده به ۱۵.۲۵ دلار افزایش خواهد یافت.

ما همچنین اصل «مقرون‌به‌صرفه بودن» شرکت وام‌های رهنی و مسکن کانادا را معیار قرار داده‌ایم که طبق آن، یک خانواده باید حداکثر ۳۰ درصد بودجه خود را به اجاره‌بها اختصاص دهد تا بتواند راحت زندگی کند.

مونترال: ۶۰ ساعت در هفته

باتوجه‌به متوسط اجاره‌بهای ۱۰۲۲ دلار در ماه در مونترال، یک کارگر باید درآمد خالص ۳۴۰۷ دلار در ماه داشته باشد تا زندگی در این شهر برایش مقرون‌به‌صرفه باشد. با درنظرگرفتن حداقل دستمزد، این به معنای آن است که یک کارگر باید ۲۳۹ ساعت در ماه یا ۶۰ ساعت در هفته کار کند. در سال ۲۰۲۲ همین کارگر هفته‌ای ۵۸ ساعت باید کار می‌کرد.

لاوال: ۵۷ ساعت در هفته

یک کارگر ساکن لاوال که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، وضعیت بهتری ندارد. او باید ماهانه ۳۲۴۳ دلار درآمد داشته باشد تا بتواند متوسط اجاره‌بهای ۹۷۳ دلار در این منطقه را بپردازد. با درنظرگرفتن حداقل دستمزد ۱۴.۲۵ دلار در ساعت، این کارگر باید ۵۷ ساعت در هفته کار کند درحالی‌که در سال ۲۰۲۱ این فرد هر هفته ۵۹ ساعت کار می‌کرد.

گتینو: ۷۴ ساعت در هفته

گتینو برای دومین سال متوالی در بین شهرهایی که هزینه‌های اقامت در آن‌ها بسیار بالاست، در رتبه اول قرار می‌گیرد. یک کارگر اهل گتینو که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند باید ۷۴ ساعت در هفته کار کند و ۴۲۳۰ دلار در ماه (یا ۱۰۵۸ دلار در هفته) درآمد داشته باشد تا بتواند متوسط اجاره‌بهای ۱۲۶۹ دلار خود را تأمین کند. همین فرد در سال ۲۰۲۱ می‌توانست با ۶۴ ساعت کار در هفته اموراتش را بگذراند.

لونگوی: ۶۳ ساعت در هفته

ساکنان لونگوی با حداقل دستمزد باید ساعات زیادی کار کنند تا بتوانند هزینه اقامت خود را تأمین کنند. درحالی‌که متوسط اجاره‌بها در لونگوی ۱۰۷۰ دلار در ماه است، یک کارگر با حداقل دستمزد باید درآمد خالص ۳۵۶۷ دلار در ماه داشته باشد تا زندگی در این شهر برایش مقرون‌به‌صرفه باشد. این فرد باید ۲۵۰ ساعت در ماه یا ۶۳ ساعت در هفته کار کند. لونگوی سال گذشته در تحقیق ما مورد بررسی قرار نگرفت.

شاوینیگان: ۳۷ ساعت در هفته

موریسی تنها منطقه‌ای است که یک کارگر با حداقل دستمزد برای تأمین اجاره‌بهای خود می‌تواند زیر ۴۰ ساعت در هفته کار کند. متوسط اجاره‌بها در این شهر ۶۳۰ دلار در ماه است. یک کارگر باید درآمد خالص ۲۱۰۰ دلار در ماه داشته باشد تا زندگی در این شهر برایش مقرون‌به‌صرفه باشد. این فرد برای تهیه چنین پولی باید ۳۷ ساعت در هفته کار کند. شاوینیگان نیز سال گذشته در فهرست ما غایب بود.

کبک: ۵۷ ساعت در هفته

کارگرانی که حداقل دستمزد را در کپیتال ناسیونال و مونترال دریافت می‌کنند، باید ساعات مشابهی را کار کنند تا بتوانند زندگی مقرون‌به‌صرفه داشته باشند. درحالی‌که میانگین اجاره‌بها در کبک سیتی ۹۷۶ دلار است، یک کارگر با حداقل دستمزد باید ۵۷ ساعت در هفته کار کنید تا ۸۱۳ دلار (یا ۳۲۵۳ دلار در ماه) به دست آورد. این کارگر در سال ۲۰۲۱ مجبور بود ۵۸ ساعت در هفته کار کند.

شربروک: ۴۷ ساعت در هفته

در شربروک، یک کارگر با حداقل حقوق باید ۲۶۹۷ دلار در ماه دریافت کند تا بتواند هزینه متوسط ۸۰۹ دلار برای مسکن بپردازد. تهیه این مبلغ مستلزم ۴۷ ساعت کار در هفته با دستمزد ساعتی ۱۴.۲۵ دلار است. در سال ۲۰۲۱ این فرد فقط ۴۱ ساعت کار می‌کرد.

گرانبی: ۵۰ ساعت در هفته

در گرانبی که متوسط اجاره‌بها در آن ۸۵۲ دلار در ماه است، یک کارگر باید درآمد ماهانه خالص ۲۸۴۰ دلار داشته باشد. این کارگر باید ۱۹۹ ساعت در ماه یا حدود ۵۰ ساعت در هفته کار کند. گرانبی سال گذشته در فهرست ما نبود.

ریموسکی: ۴۳ ساعت در هفته

باتوجه‌به این که متوسط اجاره‌بها در ریموسکی ۷۴۰ دلار در ماه است، یک کارگر باید ماهانه دستکم ۲۴۶۷ دلار درآمد داشته باشد. تأمین این پول برای یک کارگر با حداقل حقوق، مستلزم ۱۷۳ ساعت در ماه یا ۴۳ ساعت در هفته است. ریموسکی سال گذشته در فهرست ما نبود.

سگنه: ۴۱ ساعت در هفته

یک کارگر در شهر سگنه برای تهیه مسکن با هزینه متوسط ۷۱۲ دلار در ماه لازم است یک ساعت کار اضافی در هفته داشته باشد. یک کارگر با حداقل دستمزد در سگنه ۴۱ ساعت در هفته باید کار کند تا ۵۹۳ دلار در هفته (۲۳۷۳ دلار در ماه) درآمد داشته باشد. در سال ۲۰۲۱ این فرد ۴۳ ساعت در هفته کار می‌کرد.

برچسب ها:

ارسال نظرات