سیاست 123 خبر

شهردار ویندزور: چیز زیادی از عکس گرفتن با هوادار جمهوری اسلامی به خاطر ندارم

چندی است که عکسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که شهردار ویندزورِ انتاریو را در کنار مردی ریشو با سربند «یالثارات الحسین» و شالی با تصویری از خامنه‌ای در چپ و راست آن نشان می‌دهد. در پشت شهردار هم پوستر زنی محجبه دیده می‌شود.