اقتصاد 28 خبر

زمستان سختی در راه است!

یکی از کاربردهای اصلی بانک مرکزی کمک به اقتصاد، شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در پیچ‌وخم بحران‌ها و مشکلات مالی است.