Fengye College Center
خانه / Event (صفحه 2)

آرشیو تگ‌ها: شب شعر

چهارشنبه 27 فوریه شب شعر خانه ما 19:00 wed.Feb.27.2019 4868 St Charles  

بیشتر بخوانید »

برنامه‌های «کانون فرهنگی خانه ما» در ماه‌های فوریه و مارس

کانون فرهنگی خانه ما

«کانون فرهنگی خانه ما»؛ بر اساس برنامه‌ای که به مجله هفته ایمیل کرده است برنامه‌های خود در ماه‌های فوریه و مارس را به شرح زیر اعلام کرده است: یک‌شنبه 10 فوریه: درس‌هایی از مثنوی معنوی؛ چهارشنبه 13 فوریه: شب شعر؛یک‌شنبه 17 فوریه: درس‌هایی از مثنوی معنوی؛چهارشنبه 20 فوریه: برنامه پنجره؛یک‌شنبه …

بیشتر بخوانید »