Fengye College Center
خانه / سخن هفته

سخن هفته

کاش هرگز بیدار نمی‌شدم…

سخن هفته

اشکم را پاک می‌کنم و به هوش می‌آیم؛ در همین جهانم، حایی که دیکتاتور به طبیعتِ تلخش، به موازات شدت شهوت‌اش برای قدرت بیشتر، و به نسبت دوری‌اش از حق، گرفتار تاریکی می‌شود و همراه با خود چه بسیار زندگیِ‌ جوان و نهال ناشکفته را به تباهی می‌کشاند

بیشتر بخوانید »

مرا دیگرگونه خدایی باید…

سخن هفته

سروده‌ای از شاملوی بزرگ به مردان و زنانی که نخواستند بی‌نوا بندگکی سربراه باشند؛ آنان‌که سینه به سرب داغ سپردند تا بگویند نه! به آنان که انسان را نه اشرف مخلوقات، که بندگکی سربه‌راه می‌خواهند

بیشتر بخوانید »

رویای عدالت و آزادی در برابر خشونت و مرگ

سخن هفته

سهیم کردن مردم در تصمیمات مهم از فرهنگ حاکمان دور است اما ما شهروندان نیز نیاز داریم این را یادبگیریم. اما تا روزی که رویای قدرت و موفقیت فردی بر رویای عدالت و آزادی جمعی ارجحیت دارد این ماجرا ادامه خواهد داشت.: حاکمان با زور و اسحله در برابر ما و ما دربرابر آنها، و تکرار مکرر تاریخ

بیشتر بخوانید »