قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / اختیار معامله یا Option (قسمت دوم) | دانش سرمایه‌گذاری (11)
معامله

اختیار معامله یا Option (قسمت دوم) | دانش سرمایه‌گذاری (11)

علی ضیائی |

در شماره قبل در مورد Option صبحت کردیم و توضیح دادیم که معاملات اختیار معامله به چه معنی است. در این شماره انواع روش‌های معامله در اختیار معامله را شرح خواهیم داد.

اختیار خرید (Call Option)

قراردادهای اختیار خرید یا آپشن Call این حق را به خریدار می‌دهد که بتواند سهام مربوطه را در آینده خریداری نماید. این آپشن‌ها در قیمت‌های اعمال متفاوت، منوط به قیمت سهام مربوطه موجود هستند. تاریخ انقضا می‌تواند از یک روز تا بیش از یک سال (Leaps option) تغییر کند. با توجه به بازار، ممکن است یک آپشن Call خریداری یا فروخته شود. اگر آپشن Call خریداری شود، خریدار این حق را دارا است که سهام مربوطه را به قیمت اعمال تا تاریخ انقضا خریداری نماید. مبلغ آپشن حداکثر ریسکی است که یک خریدار Call متحمل می‌شود.

Aviron

 

زمانی که قیمت سهام مربوطه به یک آپشن Call، بالاتر از قیمت اعمال می‌رسد، این آپشن سود ایجاد می‌نماید و در این زمان می‌توان Call را اجرا کرد یا آن را با فروش یک Call باقیمت اعمال و تاریخ انقضای مشابه جبران کرد. با اجرا کردن یک Call می‌توان صد سهم به ازای هر آپشن از سهام مربوطه باقیمت سهام مربوطه به قیمت بازار (بالاتر)، سودی برابر با اختلاف میان دو قیمت به دست آورد.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام

اگر آپشن Call فروخته شود، فروشنده حق خریداری سهام مربوطه را با قیمت اعمال به دارنده آپشن واگذار می‌کند. با فروش آپشن Call، مبلغ آپشن به‌عنوان سود محدود به‌حساب معاملاتی واریز می‌شود. این سود درصورتی‌که آپشن بدون ارزش منقضی شود در حساب حفظ خواهد شد. لذا جهت سودآور بودن فروش آپشن Call، بایستی که قیمت سهام مربوطه پایین‌تر از قیمت اعمال باقی بماند. اگر قیمت سهام مربوطه از قیمت اعمال آپشن بالاتر رود، دارنده آپشن می‌تواند آن را اجرا نماید. در این صورت دارنده آپشن حق خریداری صد سهم به ازای هر آپشن از سهام مربوطه را به قیمت اعمال آپشن دارا است. این بدان معنی است که فروشنده بایستی سهام مربوطه را به قیمت کنونی بازار خریداری نموده و باقیمت پایین‌تر اعمال آپشن به دارنده آپشن بفروشد، بنابراین اختلاف قیمت اعمال و قیمت بازار سهام ضرر شناسایی می‌شود. لذا حداکثر ریسک در این مورد نامحدود است و به این دلیل که فروش آپشن Call به‌صورت محافظت نشده با ریسک بسیار بالایی دارد.

حالتی را در نظر بگیرید که سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد که اختیار خرید (از نوع اروپایی) صد سهم شرکت الف را باقیمت توافقی ده هزار ریال بابت هر سهم، خریداری کند. فرض کنید قیمت جاری سهم مزبور نه هزار و هشت‌صد ریال، تاریخ انقضای قرارداد چهار ماه و قیمت قرارداد اختیار معامله بابت هر سهم پانصد ریال است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری اولیه – برای خرید قرارداد – پنجاه‌هزار ریال است. اگر قیمت سهم در تاریخ انقضای قرارداد کمتر از ده هزار ریال باشد، مسلم است سرمایه‌گذار قرارداد را به اجرا نمی‌گذارد چون خریدن سهمی که قیمت روز آن کمتر از ده هزار ریال است باقیمت توافقی ده هزار ریال بخردانِ نیست.

در این وضعیت سرمایه‌گذار میزان سرمایه‌گذاری اولیۀ خود (پنجاه‌هزار ریال) را از دست می‌دهد؛ اما اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید بیشتر از ده هزار ریال باشد، سرمایه‌گذار قرارداد را به اجرا می‌گذارد. فرض کنید قیمت سهم به یازده هزار و پانصد ریال برسد. با اجرای قرارداد سرمایه‌گذار می‌تواند صد سهم را باقیمت هر واحد د هزار ریال خریداری کند. اگر او در همان زمان سهم خود را در بازار به فروش برساند مبلغ صد و پنجاه‌هزار ریال (هزار و پانصد ریال بابت هر سهم) – بدون در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی – سود می‌کند. با در نظر گرفتن هزینۀ اولیۀ خرید قرارداد اختیار معامله سود خالص سرمایه‌گذار صد هزار ریال است.

بیشتر بخوانید:

اختیار فروش (Put Option)

اختیار فروش یا آپشن‌های Put این حق را به خریدار می‌دهد که سهم مربوطه را باقیمت اعمال و تا سومین جمعه از ماه انقضا به فروش برساند؛ مانند آپشن‌های Call، آپشن Put در قیمت‌های اعمال متفاوت بسته به قیمت سهام مربوطه و با تاریخ‌های انقضای مختلف در بازار موجود هستند. تاریخ انقضا می‌تواند از یک ماه تا بیش از یک سال تغییر کند. اگر آپشن Put خریداری شود خریدار این حق را دارا است که سهام مربوطه را باقیمت اعمال تا تاریخ انقضا به فروش برساند. مبلغ پرداختی برای هر آپشن حداکثر ریسکی است که یک آپشن Put متحمل می‌شود. حداکثر سود محدود به زمانی است که قیمت سهام به صفر می‌رسد. با سقوط قیمت سهام، آپشن Put از دو طریق می‌تواند سودآوری داشته باشد. با اجرا کردن یک آپشن فروش، می‌توان صد سهم به ازای هر آپشن به فروش رساند. سهام باقیمت بالاتر بازار فروخته‌شده و سپس جهت خارج شدن از معامله، سهام باقیمت پایین‌تر خریداری می‌شود. دومین روش، جبران کردن آپشن است. با افت قیمت سهام، مبلغ آپشن افزایش خواهد یافت و با دریافت سود می‌تواند فروش رود. ارزش آپشن فروش کاهش خواهد یافت؛ بنابراین می‌توان باتحمل ضرر آن را به فروش رساند یا اجازه داد که آپشن بدون ارزش منقضی شود.

با فروش آپشن فروشنده آپشن فروش، حق فروش سهام مربوطه را به قیمت اعمال به دارنده آپشن واگذار می‌کند. در بیشتر موارد، پیش‌بینی می‌شود که فروش آپشن Put فروخته‌شده بدون ارزش منقضی خواهد شد و می‌توان صرف ریسک را حفظ نمود. مبلغ دریافتی برای هر آپشن حداکثر میزان سودی است که با فروش آپشن Put، می‌توان به دست آورد. با افت قیمت سهام مربوطه، دارنده آپشن Put خواهد توانست که آپشن را اجرا نماید؛ بنابراین فروشنده آپشن متعهد خواهد بود که صد سهم از سهام مربوطه را به ازای هر آپشن به قیمت اعمال از دارنده آپشن خریداری نماید. میزان ضرری که فروشنده آپشن متحمل خواهد شد بستگی به میزان افت قیمت سهام دارد. سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که قرارداد اختیار فروش (از نوع اروپایی) صد سهم شرکت الف را باقیمت توافقی هفت هزار ریال خریداری می‌کند. فرض کنید که قیمت جاری سهم مزبور شش هزار و پانصد ریال، تاریخ انقضای قرارداد سه ماه بعد و قیمت قرارداد برای هر سهم هفت‌صد ریال باشد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری اولیه (برای خرید قرارداد) هفتاد هزار ریال است. چون قرارداد اروپایی است، فقط در زمان انقضا قابل‌اجرا است و درصورتی‌که قیمت در آن زمان کمتر از هفت هزار ریال باشد اجرا می‌شود. فرض کنید قیمت سهم شرکت الف در تاریخ انقضا پنج هزار و پانصد ریال باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند بر اساس قرارداد صد سهم را با این قیمت بخرد و باقیمت هفت هزار ریال بفروشد و صد و پنجاه‌هزار ریال (هزار و پانصد ریال برای هر سهم) سود به دست آورد. اگر هفتاد هزار ریال سرمایه‌گذاری اولیه را از این مبلغ کم کنیم. سود خالص سرمایه‌گذار هشتاد هزار ریال خواهد بود. در این راهبرد نیز تضمینی وجود ندارد که سرمایه‌گذار سود کند. اگر قیمت کالا در زمان انقضا، بیشتر از هفت هزار ریال باشد، قرارداد اختیار فروش ارزش ندارد و سرمایه‌گذار مبلغ هفتاد هزار ریال سرمایه‌گذاری اولیه را از دست می‌دهد.

راه‌های ارتباطی با دکتر علی ضیایی

اینستاگرام: Dr.aliziaei

تلگرام: ziaei_a@

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

وارن بافت

وارن بافِت، میلیاردری که می گوید ثروتمندان باید بیشتر مالیات بدهند

وقتی واژه میلیاردر به گوش آدم می‌خورد بعید است به خصلت «صرفه‌جویی» فکر کنیم با این حال وارن بافِت Warren Buffett میلیاردری است که از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران قرن بیستم محسوب می‌شود در حالی که زندگی‌اش با صرفه‌جویی عجین شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *