مجله هفته شماره 554

تنها کاندیدای ایرانی‌تبار انتخابات در مونترال کیست؟ | گفت‌وگو با نیمـــا مشعوف: در و تخته‌ای هستیم که خوب جــور شدیم