آغازِ شاخه مونترال سازمان زنان ایرانی در تکنولوژی

سازمان زنان ایرانی در فناوری که با نام (Persian Women in Tech) شناخته می‌شود یک سازمان غیرانتفاعی است که به حمایت و تجلیل زنان ایرانی، خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا (MENA) در علوم، فن آوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) می‌پردازد که شامل مهندسان، تکنولوژیست‌ها، بنیانگذاران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هستند.

این سازمان برنامه‌ها و خدمات متفاوتی ارایه می‌کند که شامل کنفرانس‌های ماهانه، برنامه‌های توسعه شغلی و حمایت از کارآفرینان بعضی از آن‌ها هستند. این سازمان اکنون در 12 شهر فعال است و اکنون مونترال نیز به جمع آن‌ها می‌پیوندد.

 

برنامه راه‌اندازی این سازمان در شهر مونترال در تاریخ 18 آوریل ساعت 6:30 در مرکز Shopify HQ با سخنرانی خانم جینا کدی و هم‌چنین خانم سپیده نصیری بنیانگذار این سازمان و چند کارآفرین ایرانی برگزار می‌شود.

 

 علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این برنامه و مطالعات بیشتر می‌توانند به سایت این سازمان مراجعه کنند