کاریکاتور: ولنتاین مبارک!

سیروس یحیی آبادی
ولنتاین مبارک!