الکساندر بیسونت، عامل کشتار در مسجد کبک به حبس ابد محکوم شد

الکساندر بیسونت، سال 2017 در یک اقدام تروریستی شش نمازگزار را در مسجد کبک به قتل رساند. وی بدون شانس عفو مشروط محکوم به تحمل 40 سال حبس در زندان شد

الکساندر بیسونت در مقابل دادگاه شهر کبک، 21 فوریه 2017