23آوریل2019

مهدیه مصطفایی

مهدیه مصطفایی

عنوان مطلب منتشرشده در تاریخ انتشار در شماره

سفر به مزرعه شترمرغ

23 شهریور 1396 100

آموزش موسیقی اصیل ایرانی و خط تحریری فارسی

23 شهریور 1396 100

کارگاه آموزشی مهاجرت

23 شهریور 1396 100

جشن مهرگان در مونترال

23 شهریور 1396 100

شروع ثبت‌نام مدرسه فردوسی برای سال تحصیلی جدید

23 شهریور 1396 100

ونوسی‌ها و مریخی‌ها در زندگی ما

23 شهریور 1396 100

کارگاه قصه‌خوانی و ایرانشناسی کانون فرهنگی نور

23 شهریور 1396 100

بررسی صنعت هوافضای مونترال در آی‌بی‌ان‌جی

23 شهریور 1396 100

جشن در «خانه افغان»

23 شهریور 1396 100

دانشجویان ایرانی در بازارچه محلی دانشگاه کنکوردیا

23 شهریور 1396 100

سینماشامگاه به استقبال روز شعر و ادب فارسی رفت

23 شهریور 1396 100

محسن نصر: گردهمایی فارسی‌زبانان را فراموش نکنیم

23 شهریور 1396 100

«شب طنز و خنده» با محمود فرجامی، مترجم بی‌شعوری

15 شهریور 1396 100

کنسرت: بیست نوجوان پیانیست روی صحنه‌ی نوروززمین

15 شهریور 1396 100

حضور مانا نیستانی در نوروززمین

15 شهریور 1396 100

صفحه9 از44