26آوریل2017

مهدیه مصطفایی

مهدیه مصطفایی

عنوان مطلب منتشرشده در تاریخ انتشار در شماره

تغییر در روز کلاس‌های کشش درمانی

30 فروردين 1396 100

جلسه بحث و بررسی نمایش تئاتر نعیم جبلی

30 فروردين 1396 100

آرش تیموریان در مقیاس موسیقی‌دانان جهان

30 فروردين 1396 100

پرمونیکا در فستیوال بابل مونترال

30 فروردين 1396 100

حضور پریسا رضا در انجمن زنان ایرانی مونترال

30 فروردين 1396 100

یادبود ویدا حاجبی در کتابخانه نیما

30 فروردين 1396 100

کنسرت فصلی بهار 2017 آکادمی رمی

30 فروردين 1396 100

یاد عطار نیشابوری در نوروززمین گرامی داشته شد

30 فروردين 1396 100

با آیدا تاتاری درباره آخرین خبرها از فاجعه از دست دادن مادرش

30 فروردين 1396 100

برندگان ایرانی مسابقه «خانه معماری کبک»

30 فروردين 1396 100

جشن یک سالگی گروه مهرو همبستگی ایرانیان مونترال

24 فروردين 1396 100

مامان و معنای زندگی همراه با الهام گرامی

23 فروردين 1396 100

نمایشگاه نقاشی حمیرا مرتضوی در بنیاد نوروززمین

23 فروردين 1396 100

باز‌انديشی در مفهوم نخبگی و نظام نخبگانی

23 فروردين 1396 100

همراه با کافه لیت و کانون توحید مونترال

23 فروردين 1396 100

صفحه1 از27