27آوریل2017

مهدیه مصطفایی

مهدیه مصطفایی

عنوان مطلب منتشرشده در تاریخ انتشار در شماره

دوربین،جاده، خاطره

06 ارديبهشت 1396 100

جلسه ماهانه انجمن زنان ایرانی مونترال

06 ارديبهشت 1396 100

دورهمی ایرانیان در پارک انگرینیون

06 ارديبهشت 1396 100

بخش دوم سخنرانی محمد صدیق در کافه‌خاطرات

06 ارديبهشت 1396 100

شب تقی مدرسی در بنیاد نوروززمین

06 ارديبهشت 1396 100

افتتاح نمایشگاه حمیرا مرتضوی در بنیاد نوروززمین

06 ارديبهشت 1396 100

کلاس‌های خطاطی و خوشنویسی در نوروززمین

06 ارديبهشت 1396 100

روز جهانی بزرگداشت سعدی در مونترال

06 ارديبهشت 1396 100

دومین کنسرت آموزشگاهی آکادمی ر-می

06 ارديبهشت 1396 100

تغییر در روز کلاس‌های کشش درمانی

30 فروردين 1396 100

جلسه بحث و بررسی نمایش تئاتر نعیم جبلی

30 فروردين 1396 100

آرش تیموریان در مقیاس موسیقی‌دانان جهان

30 فروردين 1396 100

پرمونیکا در فستیوال بابل مونترال

30 فروردين 1396 100

حضور پریسا رضا در انجمن زنان ایرانی مونترال

30 فروردين 1396 100

یادبود ویدا حاجبی در کتابخانه نیما

30 فروردين 1396 100

صفحه1 از28