18جون2019

عنوان مطلب تاریخ انتشار منتشرشده در

رونمایی آلبوم «پرتو امید» در مونترال

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:26

یاد توران میرهادی در جلسه ماهانه همدلان

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:28

کارگاه «آشنایی با هندسه نقوش» در کانون نور

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:29

کارزاری برای حمایت از «هفته» به راه افتاد

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:24

«هلیا و چهل دست کوچولو» نوروززمین را به وجد آورد

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:25

تمدید جشنواره فیلم و عکس موبایلی در مونترال

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:29

نمایش فیلم«پسرها با گوش‌های شکسته» در دانشگاه کنکوردیا

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:30

مسابقه والیبال خانه افغان در مونترال

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:31

ترس در شهر

چهارشنبه, 03 آبان 1396 20:23

با ژابیز شریفیان، کاندیدای انتخابات شورای شهر مونترال

چهارشنبه, 03 آبان 1396 19:38

مرگ در مونترال

چهارشنبه, 03 آبان 1396 20:58

مهاجرت برای دانشجویان

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:32

اگر مرگ نبود فلسفه به وجود نمی‌آمد

چهارشنبه, 03 آبان 1396 20:08

هلیا و چهل دست کوچولو، پاکی آسمانی در نوروززمین

چهارشنبه, 03 آبان 1396 18:04

بایدها و نبایدها در کارگاه مهاجرت همراه با معصومه علیمحمدی

پنج شنبه, 04 آبان 1396 01:22
صفحه1 از3