23آوریل2019

عنوان مطلب تاریخ انتشار منتشرشده در

سلسله جلسات «معنای زندگی» در نوروززمین

چهارشنبه, 07 تیر 1396 23:46

شب معرفی و بررسی آثار حسین مرتضاییان آبکنار در نوروززمین

چهارشنبه, 07 تیر 1396 23:44

شب لب‌خوانی در نوروززمین

چهارشنبه, 07 تیر 1396 23:36

جلسه ماهانه انجمن زنان ایرانی مونترال

چهارشنبه, 07 تیر 1396 23:48

پارتی بزرگ ایرانی و خارجی در مرکز شهر مونترال

چهارشنبه, 07 تیر 1396 23:42

برگزاری دو برنامه در فرهنگسرای سینا

چهارشنبه, 07 تیر 1396 23:35

جلسه ماهانه همدلان فرهنگسرای سینا

چهارشنبه, 07 تیر 1396 23:43

آشنایی با سیستم آموزشی در استان کبک

چهارشنبه, 07 تیر 1396 23:45

باید فقیر دانش بود

پنج شنبه, 08 تیر 1396 01:20

جشن روز ملی کبک در پارک بنی (Benny Park)

چهارشنبه, 07 تیر 1396 23:57

با مانا نیستانی به بهانه حضوردرمونترال

چهارشنبه, 07 تیر 1396 22:39

مارشال مک‌لوهان؛ کهکشان گوتنبرگ

چهارشنبه, 07 تیر 1396 20:56

من کانادا، ۱۵۰ سال دارم

پنج شنبه, 08 تیر 1396 01:45

دوستان و نزدیکان خود را با کارت هدیه نوروززمین خوش‌حال کنید

چهارشنبه, 07 تیر 1396 17:25

دوازدهمین کنفرانس جهانی کلان‌شهرهای دنیا

پنج شنبه, 08 تیر 1396 01:13
صفحه1 از3