25جون2018

عنوان مطلب تاریخ انتشار منتشرشده در

داستان کوتاه «درز دیوار» از اکرم عثمان

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 15:17

بزرگداشت استاد شهریار و روز فرهنگ و ادب ایران

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:22

فال شما برای ۸ تا ۱۴سپتامبر / ۱۸ تا ۲۴ شهریور

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:36

این گزینش‌های ما هستند که نشان می‌دهند ما که هستیم...

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:40

برپایی دومین کارگاه راهنمایی دانشجویان «کانون توحید مونترال»

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:26

پرسش از هستی هایدگر،‌ فیلسوفی در جستجوی تفکر

سه شنبه, 23 شهریور 1395 15:40

هایدگر و مدرن‌ها هایدگر،‌ فیلسوفی در جستجوی تفکر (قسمت ۵ از ۱۴)

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 15:30

برپایی «شب سفر» در فرهنگسرای سینا

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:25

تغییر در روز برگزاری جلسه ماهانه انجمن زنان ایرانی

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:23

سمینار «چگونه یک مدرسه مناسب انتخاب کنیم» در فرهنگسرای سینا

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:24

برگزاری نخستین مجمع عمومی کانون فرهنگی نور

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:24

پروژه تحقیقاتی «مهاجران فاقد پوشش بیمه درمانی»

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:27

شماری از پناهجویان سوری کبک را به مقصد بخش انگلیسی‌نشین کانادا ترک کردند

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:34

بعد از اکران در جشنواره جهانی فیلم مونترال نگاهی به «سینما نیمکت» رحمانیان

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:27

برنامه‌های ماه سپتامبر بنیاد «آپتین»

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 16:21
صفحه1 از3