23اکتبر2018

عنوان مطلب تاریخ انتشار منتشرشده در

همایش اجتماعی جهانی World Social Forum

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 00:59

«آشنایی با برخی قوانین کانادا و ایران» در آکادمی رمی ‎

سه شنبه, 24 فروردين 1395 23:38

برنامه «شب شاد» در کانون فرهنگی خانه ما

سه شنبه, 24 فروردين 1395 23:44

روز درهای باز در کالج فنی اویرون

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 00:10

«مهاجرت و خانواده‌های ایرانی»؛ دوره‌ای برای تازه‌واردان

سه شنبه, 24 فروردين 1395 23:40

کتابخانه بزرگ مونترال و مرکز اسناد ملی کبک

سه شنبه, 24 فروردين 1395 17:12

کارگاه آموزشی «مهارت کنترل خشم» توسط دکتر نازنین اکبریان

سه شنبه, 24 فروردين 1395 23:34

ایران؛ تاسیس یک شرکت مجهز به هواپیماهای بمباردیه

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 00:29

بزرگ‌ترین کنسرت آموزشگاهی در جامعه ایرانی

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 00:31

جلسه آگاهی رسانی درباره «برابر اصل کردن مدارک»

سه شنبه, 24 فروردين 1395 23:39

تفریق خاک

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 04:00

معرفی«ایرج میرزا» در جلسه همدلان فرهنگسرای سینا

سه شنبه, 24 فروردين 1395 23:35

رونمایی کتاب رکسان آریانا: «کشف ابعاد دیگرمان»

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 00:11

زیبایی جهانی شدن و زشتی‌های جهانی‌سازی

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 00:38

گفت‌وگو با مهیار اولادربیعی بازیکن سابق تیم ملی هاکی ایران

سه شنبه, 24 فروردين 1395 20:52
صفحه1 از3