22می2017

عنوان مطلب تاریخ انتشار منتشرشده در

گردهمایی بانوان تاثیرگذار مونترال

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 21:42

نمایش «برهان» با گروه تئاتر «این روزها» در مونترال

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 21:44

طب سوزنی همراه با دکتر بهمن فصیح پور در کانون «خانه ما»

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 21:43

بزرگداشت روز زن در جامعه افغان مونترال

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 21:41

کارگاه آموزشی «راه و رسم سازگاری و همدلی»

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 21:41

فراخوان سومین دوره جشن واژه‌ها

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 21:45

فرهنگ مدرن و پسامدرن در سخنرانی دکتر محمود مقدم

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 21:36

«مهارت‌های زندگی» در بنیاد آموزشی- فرهنگی «آپتین»

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 21:40

زن در مهاجرت

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 22:09

ایران خواستار ارتباط مستقیم هوایی با کانادا

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 22:06

با «مریم خاوازی» مدیر عامل انجمن زنان کارآفرین استان تهران

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 20:33

روز جهانی زن: هدیه‌ی زنان شعر پارسی به نادیا انجمن

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 19:58

ماه پیشونی

جمعه, 14 اسفند 1394 11:34

کمک کودکان افغان مونترالی به اطفال هموطنِ خود

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 18:22

با ملیحه انصاری فعال حقوق زنان در مونترال

چهارشنبه, 12 اسفند 1394 20:23
صفحه1 از3