18دسامبر2018

عنوان مطلب تاریخ انتشار منتشرشده در

معرفی چند شاعر نامدار معاصر افغانستان

دوشنبه, 23 دی 1392 20:34

انتخاب بازیگر برای شرکت در یک فیلم

دوشنبه, 23 دی 1392 20:38

در کافه آنجا: «یک نفر مادرم را صدا بزند»

دوشنبه, 23 دی 1392 20:41

تئاتر کودکان و آموزش زبان فارسی

دوشنبه, 23 دی 1392 20:39

نمایش فیلم «مخمصه» در کتابخانه زاگرس

دوشنبه, 23 دی 1392 20:40

کارگاه نقاشی در مکیک

دوشنبه, 23 دی 1392 20:37

تولد 9 هزار امام‌زاده در سی سال اخیر: فروش دین و خرافه کسب و کار من است! مروری بر روند تولید اماکن «مقدس» در ایران

دوشنبه, 23 دی 1392 20:16

نگاهی به زندگی و آثار یاسمینا رضا نیمه‌ایرانی نابغه‌ای در سرزمین هنر

دوشنبه, 23 دی 1392 20:32

با دانشجویان ایرانی برای کودکان سوری

پنج شنبه, 26 دی 1392 13:29

نمایش کمدی« هتل »در مونترال

پنج شنبه, 26 دی 1392 13:20

در کافه آنجا: «یک نفر مادرم را صدا بزند»

پنج شنبه, 26 دی 1392 13:27

فال شما برای 16 تا 22 ژانویه/ 26 دی تا 4 بهمن

دوشنبه, 23 دی 1392 21:26

غیر مترقبه‌ها در محاسبات دیپلماسی

پنج شنبه, 26 دی 1392 13:09

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری...

دوشنبه, 23 دی 1392 21:25

دکتر پرویز قدیریان؛ انسان فرشته خصالی که دیگر در بین ما نیست

دوشنبه, 23 دی 1392 20:29
صفحه1 از3