17آگوست2017

عنوان مطلب نویسنده تاریخ انتشار در شماره

نمایشگاه نقاشی آرش شریعت پناهی در گالری Gora

22 تیر 1396
446

برگزاری جلسه ماهانه همدلان در فرهنگسرای سینا

22 تیر 1396
446

کمک به مادر گمشده در مونترال

22 تیر 1396
446

دست همیاری برای کمک به تحصیل مداوم کودکان و نوجوانان افغانستانی در ایران

22 تیر 1396
446

کارگاه دو روزه «مدیریت زمان» همراه با شیرین بهبهانی

22 تیر 1396
446

اعلان برندگان مسابقه داستان کوتاه تیرگان

22 تیر 1396
446

تعویق حضور مانا نیستانی در مونترال؛ دردسری فردی یا دردی انسانی

22 تیر 1396
446

به تعویق افتاد: با مانا نیستانی در مونترال

20 تیر 1396
446

جلسه ماهانه انجمن زنان ایرانی مونترال

07 تیر 1396
445

سلسله جلسات «معنای زندگی» در نوروززمین

07 تیر 1396
445

آشنایی با سیستم آموزشی در استان کبک

07 تیر 1396
445

شب معرفی و بررسی آثار حسین مرتضاییان آبکنار در نوروززمین

07 تیر 1396
445

جلسه ماهانه همدلان فرهنگسرای سینا

07 تیر 1396
445

پارتی بزرگ ایرانی و خارجی در مرکز شهر مونترال

07 تیر 1396
445

شب لب‌خوانی در نوروززمین

07 تیر 1396
445

صفحه4 از147