26می2017

عنوان مطلب نویسنده تاریخ انتشار در شماره

دوربین،جاده، خاطره

06 ارديبهشت 1396
436

جلسه ماهانه انجمن زنان ایرانی مونترال

06 ارديبهشت 1396
436

دورهمی ایرانیان در پارک انگرینیون

06 ارديبهشت 1396
436

بخش دوم سخنرانی محمد صدیق در کافه‌خاطرات

06 ارديبهشت 1396
436

شب تقی مدرسی در بنیاد نوروززمین

06 ارديبهشت 1396
436

افتتاح نمایشگاه حمیرا مرتضوی در بنیاد نوروززمین

06 ارديبهشت 1396
436

کلاس‌های خطاطی و خوشنویسی در نوروززمین

06 ارديبهشت 1396
436

روز جهانی بزرگداشت سعدی در مونترال

06 ارديبهشت 1396
436

کوتاه درباره تقی مدرسی و مهم‌ترین رمانش

06 ارديبهشت 1396
436

پروانه‌ها در آزادی

06 ارديبهشت 1396
436

تغییر در روز کلاس‌های کشش درمانی

30 فروردين 1396
435

جلسه بحث و بررسی نمایش تئاتر نعیم جبلی

30 فروردين 1396
435

آرش تیموریان در مقیاس موسیقی‌دانان جهان

30 فروردين 1396
435

پرمونیکا در فستیوال بابل مونترال

30 فروردين 1396
435

حضور پریسا رضا در انجمن زنان ایرانی مونترال

30 فروردين 1396
435

صفحه3 از141