24فوریه2017

عنوان مطلب نویسنده تاریخ انتشار در شماره

تاکید بر آگاهی به حقوق زنان در جلسه ماهانه انجمن زنان

20 بهمن 1395
426

جلسه ماهانه انجمن زنان ایرانی مونترال

14 بهمن 1395
425

جلسه ماهانه همدلان در فرهنگسرای سینا

14 بهمن 1395
425

برپایی نمایشگاه عکس گروهی در مونترال

14 بهمن 1395
425

«اتاق بازرگانی ایرانیان کبک»‌ و برنامه‌ی منتورشیپ

14 بهمن 1395
425

نمایشگاه عکس گروهی هنرمندان ایرانی در مکیک

14 بهمن 1395
425

در شب تولدش، برای «مهدی حبیبی»، در «نوروززمین»

14 بهمن 1395
425

نشست شب شعر «کانون فرهنگی خانه ما»

14 بهمن 1395
425

همبستگی گسترده و جهانی زنان در مونترال کانادا

14 بهمن 1395
425

تولد فردوسی در بنیاد نوروززمین گرامی داشته شد

14 بهمن 1395
425

«انجمن فارسی زبانان کبک» از فعالیت‌های داوطلبانه اعضای خود تقدیر کرد

14 بهمن 1395
425

حیدربابا با ویژه‌برنامه‌ای برای روز جهانی زبان مادری

06 بهمن 1395
424

انتخاب زن موفق ایرانی در مونترال

06 بهمن 1395
424

چهارمین دوره جشن واژه‌ها در مونترال

06 بهمن 1395
424

نمایشگاه عکس گروهی «دیدگاه» در گالری مکیک

06 بهمن 1395
424

صفحه3 از134