23سبتامبر2017

عنوان مطلب نویسنده تاریخ انتشار در شماره

آخر ژوئیه همراه با پارتی ایرانی روی کشتی

29 تیر 1396
447

«مسافر بادهای همواره» هنر خطاطی مریم رمضانخانی

29 تیر 1396
447

پیک‌نیک تابستانی کانون فرهنگی نور

29 تیر 1396
447

هفته پرکار در نوروززمین

29 تیر 1396
447

دورخیز مدیر گروه «مهر و همبستگی ایرانیان مونترال» برای شورای شهر مونترال

29 تیر 1396

قدردانی گروه همبستگی ایرانیان مونترال از شرکت‌کنندگان در رژه روز کانادا

29 تیر 1396
447

شادی کودکانه در نوروززمین

27 تیر 1396
447

علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی در فرهنگسرای سینا

27 تیر 1396
447

شوق کودکانه در نوروززمین

26 تیر 1396
447

نمایشگاه نقاشی آرش شریعت پناهی در گالری Gora

22 تیر 1396
446

برگزاری جلسه ماهانه همدلان در فرهنگسرای سینا

22 تیر 1396
446

کمک به مادر گمشده در مونترال

22 تیر 1396
446

دست همیاری برای کمک به تحصیل مداوم کودکان و نوجوانان افغانستانی در ایران

22 تیر 1396
446

کارگاه دو روزه «مدیریت زمان» همراه با شیرین بهبهانی

22 تیر 1396
446

اعلان برندگان مسابقه داستان کوتاه تیرگان

22 تیر 1396
446

صفحه8 از151