22نوامبر2017

عنوان مطلب نویسنده تاریخ انتشار در شماره

همراه با حمید متبسم، به بهانه اجرای کنسرت «تاروپود» در مونترال

23 شهریور 1396
455

با دکتر محمدرضا ناصرزاده، استاد بازاریابی دانشگاه کنکوردیا

22 شهریور 1396
455

با نیلا نوبری مدیر گروه «هفت سی»؛ به بهانه برگزاری کارگاه خرید خانه

15 شهریور 1396
454

با مهرام بهین، نویسنده ساکن مونترال

15 شهریور 1396
454

وقتی قلم، پرنده را روی پارچه پرواز می‌دهد

07 شهریور 1396
453

وقف علمی یک فرهنگ ریشه‌دار ایرانیست

01 شهریور 1396
452

با ازهار شرکاء، استاد خوش‌نویسی

01 شهریور 1396
452

با آقای کسوف به بهانه خورشیدگرفتگی بزرگ آمریکای شمالی

27 مرداد 1396

با مجتبی حسینی هنرآفرین جوان افغان

26 مرداد 1396
451

با یک همجنس‌گرای زن

18 مرداد 1396
450

سه گفت‌وگوی کوتاه در حاشیه تیرگان

10 مرداد 1396
449

با دکتر امیر حسن‌پور فارغ التحصیل دانشکده فیزیک دانشگاه کنکوردیا

04 مرداد 1396
448

با امیرحسین افتخاری به بهانه کنسرت اودرمونترال

28 تیر 1396
447

با استاد فوق ممتاز خوشنویسی، مریم رمضان‌خانی

27 تیر 1396
447

با شهرزاد ارشدی، مستندساز، به بهانه گرفتن جایزه بنیاد زنان مونترال

23 تیر 1396
446

صفحه2 از19