19جولای2019

19 دی 1396 نوشته شده توسط 

سه برنامه فرهنگی و ادبی

P14-01
گروه علمی‌آموزشی «سَماک» با حمایت «نوروززمین» و «انجمن ادبی مونترآل (فاضل)» سه برنامه فرهنگی و ادبی با حضور مهران راد، فعال ادبی از اتاوا، برگزار خواهد کرد.
فرشید سادات شریفی مسئول برگزاری این سه برنامه فرهنگی با اعلام این خبر روز، ساعت و موضوع برنامه‌ها را به شرح زیر با ارسال ایمیلی به مجله هفته اعلام کرد:
۱. متن‌خوانی (خوانش شعر و داستان به‌همراه گفت‌گو و بررسی با کمک حضار)، جمعه ۲۶ ژانویه 2018 از ساعت ۱۷؛
۲. زبان فارسی و کودکان مهاجر؛ سمیناری برای بزرگ‌ترها، شنبه ۲۷ ژانویه 2018 از ساعت ۱۷؛
۳. سخنرانی مشترک با دکتر فرشید سادات‌شریفی به میزبانی انجمن ادبی (فاضل) با عنوان: «بازتاب مهاجرت در ادب کهن فارسی»، یکشنبه ۲۸ ژانویه 2018 از ساعت ۱۷.