15دسامبر2018

19 دی 1396 نوشته شده توسط 

گروگان کانادایی آزادشده از افغانستان، دادگاهی شد

P8-04
جوشوا بویل، شهروند کانادا که پنج سال را در گرو شبکه القاعده گذرانده بود، حالا در کانادا با اتهامات جدیدی ازجمله رسوایی جنسی روبرو شده است.
جوشوا بویل و همسرش در سال 2012 زمانی که برای سیاحت به افغانستان رفته بودند، به گیر جنگجویان شبکۀ حقانی افتادند و پنج سال در زندان آن‌ها ماندند. در این پنج سال، آن‌ها سه کودک به دنیا آورده‌اند.
حدود سه ماه پیش نظامیان پاکستانی آن‌ها را از گرو شبکۀ حقانی آزاد ساخت. حالا در کانادا، اتهامات جدیدی علیه او به میان آمده است.
حمله، تهدید و رسوایی جنسی، موضوع 15 اتهام است که او قانون را از 14 اکتبر تا 30 دسامبر نقض کرده است. او روز اول ژانویه همراه با همسرش، در دادگاه تفهیم اتهام شده‌اند.