21اکتبر2018

28 آذر 1396 نوشته شده توسط 

راهنماى سونوگرافى در دوران باردارى

P67-01اولين سونوگرافى
سن حاملگی: هفت تا هشت هفتگی
نوع سونوگرافی: سونوگرافی پایه که معمولاً به‌صورت واژينال انجام می‌شود.
زمان انجام: اولين ويزيت با متخصص زنان
عناصر قابل‌رؤیت: دیدن محل کیسه حاملگی و همچنین بررسی قلب جنین و تخمین روز زایمان. در اين سونوگرافى احتمال باردارى خارج رحمى، مول، تخمک پوچ و همچنين جنین زنده در داخل رحم مشاهده و در این مرحله تعداد قل نیز مشخص می‌شود.
دومين سونوگرافى
سن حاملگى: ١١ تا ١٣ هفته و شش روز
نوع سونوگرافى: سونوگرافی استخوان بینی NT
زمان انجام: سه‌ماهه اول
First Trimester
عناصر قابل‌رؤیت: این نوع سونوگرافی جهت بررسی بیماری‌های ژنتیک شایع مثل منگولیسم و یا تریزومى انجام می‌شود.
مهم‌ترین ویژگی: رد 45 بیماری ژنتیکی
نقطه‌ضعف: بیماری‌های غیر ژنتیکی مثل بیماری‌های قلبی و یا لب‌شکری و یا بیماری‌هایی که در ماه‌های بالا تظاهر پیدا می‌کنند مثل اشکالات روده‌ای با این سونوگرافی دیده نمی‌شوند. تقریباً 15% بیماری‌ها با این روش دیده می‌شوند.
اين سونوگرافى که «سونوگرافی سلامت نوبت اول» نام دارد و باید به همراه غربالگرى خون دوگانه انجام شود. همراه با سونوگرافى، آزمايش خون هم انجام می‌شود، بعد از دو هفته آزمايش خون ديگرى نيز انجام می‌شود.
بر اساس نتايج به‌دست‌آمده از سونو و دو آزمايش خون نتيجه نهايى براى سلامت جنين صادر می‌شود.
اگر ريسک در غربالگرى اول بالا باشد بايد آزمايش ژنتيک انجام شود که شامل تست آمنيوسنتز و آزمايش خون است.
براى انجام اين سونو و آزمايش خون نياز به ناشتا بودن نيست.
سومين سونوگرافى
سن حاملگی: ٢٠ تا ٢٢ هفتگی
نوع سونوگرافی: سونوگرافی تفضیلی و تعيين جنسيت جنين
زمان انجام: سه‌ماهه دوم
Second Trimester
عناصر قابل‌رؤیت: در این نوع سونوگرافی ترکیبی از سونوگرافی دوبعدی برای دیدن قسمت‌های داخل بدن جنین مثل کلیه‌ها و مغز و چشم و انگشتان و غیره به همراه سونوگرافی رنگی برای بررسی قلب و بیماری‌های قلبی و خون‌رسانی جفت و بند ناف و سونوگرافی چهاربعدی جهت دیده نمای جنین از بیرون و بررسی مفاصل و لب‌شکری و تطبیق قسمت‌های مختلف به هم به‌عنوان‌مثال محل قرار گرفتن گوش و یا اندازه چانه و بینی
مهم‌ترین ویژگی: کامل‌ترین نوع سونوگرافی بوده و علاوه بر بسیاری بیماری‌های ژنتیک بیماری‌های اکتسابی فراوانی را رد می‌کند. در این روش اگر در زمان صحیح و با روش علمی انجام شود نزدیک به نه‌صد بیماری را می‌توان رد کرد. سرعت پردازش و کیفیت تصویر و مهارت پزشک مهم‌ترین عامل در کیفیت این نوع سونوگرافی است.
اين سونوگرافى که سونوى سلامت نوبت دوم ناميده می‌شود نقایص ژنتیکى ماژور و برخى از مینورها را نشان می‌دهد.
نقطه‌ضعف: برای کارایی بهتر این روش بایستی مایع دور جنین در حد ایده‌آل باشد در مواردی که مایع دور جنین بسیار کم است وضوح تصویر کمتر می‌شود.
چهارمين سونوگرافى
سن حاملگى: ٣٢ هفته
نوع سونوگرافى: سونوگرافی تکميلى
زمان انجام: سه‌ماهه سوم
Third Trimester
عناصر قابل‌رؤیت: بررسی ارگان‌های مغزی و رشد جنین
این نوع سونوگرافی براى مادران بالاى ٣٥ سال تجويز می‌شود و اگر جنين در سلامت کامل باشد براى افراد زير ٣٥ سال انجام نمی‌شود.