23اکتبر2018

22 آذر 1396 نوشته شده توسط 

برنامه‌های کانون فرهنگی خانه ما

P14-05کانون فرهنگی خانه ما برنامه‌های خود را در ماه دسامبر و ژانویه 2017 به شرح زیر اعلام کرد:
20 دسامبر، ساعت 19، «شب‌شعر با طعم شب یلدا»
27 دسامبر، ساعت 19، «شب‌شعر»
10 ژانویه، ساعت 19، «شب‌شعر»
24 ژانویه، ساعت 19، «شب‌شعر»
این مرکز در 4862 بلوار Boul. St-Charles قرار دارد.