21اکتبر2018

22 آذر 1396 نوشته شده توسط 

نمایشگاه یک‌روزه «صورتک‌»های بابک جائز

P14-jaez1بابک جائز، هنرمند مونترالی، روز شنبه 9 دسامبر نمایشگاه یک‌روزه‌ای از آثار حجمی خود با عنوان «صورتک‌ها» را از ساعت یک تا 7 بعدازظهر در leonidas culture chocolat واقع در 318 خیابان ویکتوریا در وست‌مونت به نمایش گذاشت.
در این نمایشگاه 30 کار به نمایش گذاشته شد و جائز پیشنهاد‌هایی هم از سوی بازدیدکنندگان دریافت کرد.P14-jaez