23اکتبر2018

10 آذر 1396 نوشته شده توسط 

کبک تکلیفش را با ماری‌جوانا روشن کرد

P8-B04
پس از مدت‌ها انتظار لایحه قانونی سازی ماری‌جوانا در کبک به مجلس استان معرفی شد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا؛ بر اساس این قانون حداقل سن خرید ماری‌جوانا به‌صورت قانونی 18 سال خواهد بود. هیچ خانواده‌ای حق نگهداری و پرورش خانگی این گیاه را ندارد. مدیریت و توزیع ماری‌جوانا و نظارت بر آن بر عهده سازمانی دولتی – منشعب از SAQ و با عنوان SCQ – خواهد بود و حداکثر مقدار مجاز مالکیت ماری‌جوانای خشک برای هر نفر 150 گرم است. همچنین دولت در این لایحه سیاست عدم تحمل رانندگی در حالتی که راننده تحت تأثیر استفاده از ماری‌جوانا، تمرکز لازم را ندارد را نیز در نظر گرفته است.