22ژانویه2019

10 آذر 1396 نوشته شده توسط 

مجوز باطل‌شده برداشت آب شرکت‌های بزرگ

P8-B07

شرکت‌های بزرگ تولیدکننده آب بطری شده مدت‌هاست که در استان انتاریو بر اساس مجوزهای تاریخ گذشته همچنان به استخراج آب زیرزمینی و بطری کردن آن‌ها ادامه می‌دهند. حدس زده می‌شود که آن‌ها روزانه حدود ۸ میلیون لیتر آب را بدون اینکه مجوزشان تمدیدشده باشد، استخراج، تصفیه و بسته‌بندی می‌کنند.
تا چند سال قبل این شرکت‌ها برای هر یک‌میلیون لیتر آبی که از منابع زیرزمینی انتاریو برداشت می‌کردند، ۴ دلار به دولت پرداخت می‌نمودند. رقمی که امروزه به ۵۰۴ دلار برای هر یک‌میلیون لیتر آب استخراج‌شده از زیرزمین رسیده است. همان موقع دولت همچنین شرایط تکنیکی جدی وضع نمود که اگر حاصل نمی‌آمد، دولت هم مجوزها را تمدید نمی‌کرد. در حال حاضر مجوز بعضی از ۷ کمپانی بزرگ بسته‌بندی آب، بیش از یک سال است که منقضی شده است.