14آگوست2018

10 آذر 1396 نوشته شده توسط 

ورزش کنید تا فراموشی نگیرید

P8-B09
پژوهشگران دانشگاه مک‌مستر دریافتند که ورزش کردن، حافظه را بهبود می‌بخشد.
محققان دانشگاه مک‌مستر دلیل دیگری برای انجام فعالیت ورزشی به ما دادند. انجام تمرینات ورزشی از دچار شدن به فراموشی جلوگیری می‌کند. این تحقیق شامل جوانان سالم بود، می‌تواند پیامدهای بزرگی برای افراد سالمند داشته باشد.
در این مطالعه ۹۵ فرد آزمایشی به مدت ۶ هفته به سه گروه تقسیم شدند. در این مدت، یک گروه روزانه تمرین ورزشی شدید، یک گروه هر دو تمرین ورزشی و تمرین شناختی و یک گروه هم هیچکدام را انجام نداد. وقتی پس از ۶ هفته آزمایش شدند، اعضای دو گروه اول عملکرد بهتری را در یک کار مربوط به حافظه نشان دادند، در حالی که اعضای گروه سوم از این کار بازماندند.
گفته می‌شود، علاوه بر این، مشخص شد که افرادی که تمرین آمادگی جسمانی شدید را تجربه کردند، بیشترین افزایش فاکتور مغزی نوروتروفیک (BDNF) داشته‌اند که پروتئینی است که از رشد، عملکرد و بقای سلول‌های مغزی حمایت می‌کند. تیم تحقیقاتی پروفسور جنیفر هایز در حال حاضر شروع به بررسی چگونگی تاثیر فعالیت بدنی بر حافظه افراد سالمند کرده است.