21اکتبر2018

10 آذر 1396 نوشته شده توسط 

بررسی تاریخ علم و شبه‌علم توسط انجمن کاسپین

انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مونترال، در روز جمعه اول دسامبر جلسه‌ای را با عنوان «تاریخ علم و شبه‌علم؛ از ماقبل تاریخ تاکنون» با سخنرانی مسعود رضایی، از ساعت 5 تا 7 عصر برگزار خواهند کرد. این برنامه در 2900 خیابان ادوارد مونت‌پتی واقع در ساختمان لسوند پلی‌تکنیک اتاق M1410 خواهد بود.
به گزارش هفته، بر اساس ایمیل ارسالی انجمن کاسپین، برنامه به شرح زیر معرفی‌شده:
«انسان در طول تاریخ، به دنبال کشف ناشناخته‌ها بوده است. شناخت خود و جهان اطراف از اولین سؤال‌ها و چالش‌های فکری بشر بوده است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت کلماتی مانند دانش، شناخت، معرفت، بصیرت، عشق، علم و ... ابزارهایی برای شناخت خود و جهان بوده است.
علم یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات است. از علم به‌عنوان راهی برای شناخت جهان، وسیله راحتی زندگی و فرار از خرافات و افزایش طول عمر تا از بین برنده روح و روان سالم، ابزار توهم شناخت، نابودکننده تمدن و اخلاق نام‌برده شده است.
اما علم چیست، روش علمی کدام است، معنای شبه‌علم چیست و مرز این دو کدام است، آیا علوم انسانی و ریاضی علم هستند؟ چگونه می‌توان این دو را از هم بازشناخت؟ این‌ها سؤالاتی است که امروز به نحو چشمگیری بر تمام ابعاد زندگی بشر از فردی تا اجتماعی گرفته تأثیرگذار هستند.
در این رویداد، می‌کوشیم بستر تاریخی بلوغ و تبلور علم و آنچه علم خوانده می‌شود، عوامل به وجود آورنده علم در تاریخ اروپا و جهان، محرک‌های تاریخی علم و سؤالاتی نظیر چرا علم در برابر کلیسا ایستاد ‌تا شرح اجمالی از روش علمی و غیرعلمی، تفاوت علم با شبه‌علم و مصادیق آن، از رمل و اسطرلاب و فال و نجوم کاذب و انرژی‌های کیهانی و ... را ارائه کنیم.»