18دسامبر2018

30 آبان 1396 نوشته شده توسط 

تولیدکنندگان کانادایی قطعات خودرو نگران نفتا

P8-A3
ازنظر کارشناسان٬ پیشنهاد آمریکایی‌ها در دور قبلی مذاکرات نفتا بر سر سهم قطعات آمریکایی در هر اتومبیل تولیدشده برای بازار مصرف این کشور در خاک دو کشور کانادا و مکزیک٬ غیرمنطقی و غیرقابل اجراست و صرفاً برای تحت‌فشار قرار دادن کانادا و مکزیک طراحی‌شده است.
به گزارش هفته به نقل از ل پرس٬ پیشنهاد آمریکایی‌ها این است که نیمی از قطعات لازم برای تولید خودرو از تولیدکنندگان آمریکایی تأمین شود وگرنه باید هنگام ورود اتومبیل به داخل خاک آمریکا عوارض چند برابری اعمال گردد.
در مقابل تولیدکنندگان کانادایی پیش‌بینی کرده‌اند که با انتقال خطوط تولید قطعات خود به کشورهای آسیایی٬ خواهند توانست تنها با پرداخت دو و نیم درصد عوارض گمرکی٬ خودرو یا قطعات را وارد خاک آمریکا کنند.
کانادا قرار است در دور آینده مذاکرات نفتا پیشنهادیه خود را به کمیته سه‌جانبه مذاکرات پیشنهاد کند.