21جولای2019

17 آبان 1396 نوشته شده توسط 

والری پلانت، نخستین شهردار زن مونترال

 کاریکاتور

P8-download
 طرح از: montrealgazette.com
يکشنبه هفته گذشته يک خبر کوتاه در ساعات پاياني شب مونترال را وارد دورهاي تاريخي کرد. نخستين شهردار زن اين شهر از مردم مونترال بزرگ رأي اعتماد گرفت تا سکان شهر را در دست گيرد. حالا همه نگاهها به او و وعدههايش دوخته شده است. بزرگترين وعده «پروژه مونترال» احداث خط متروي صورتي است که در صورت رخ دادن، وضعيت رفت و آمد در شهر مونترال را به شدت تغيير خواهد داد . شرح بيشتر اين ماجرا را در سیاست بخوانيد.